Site Kullanım Koşulları Sözleşmesi

1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Bundan sonra "Konteynerpazar"  veya "www.konteynerpazar.com" veya "konteynerpazar.com" veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır) kullandığınızda aşağıda belirtilen yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde nu internet sitesini kullanma hakkınız bulunmamaktadır. "Site" sahibi bu “Site”de yer alan veya daha sonra yer alacak olan verileri, bilgileri, formları, sözleşmeleri, içeriği, kuralları  "Site”yi  ve “Site” kullanım koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “Site”nin sahibi Meclis Mahallesi, Atatürk Caddesi, Turan sokak no:36 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim Anadolu Vinç İşletmeleri Üzerine Kurulu İşletme `dir. “Site”de sunulan ve işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen hizmetler Anadolu Vinç İşletmeleri Nakl.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “Site”de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Konteynerpazar" "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik ve aperyodik olarak “Site”de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. "Konteynerpazar.com" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “Site” hizmetlerinden yararlanan ve “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 15/07/2015 tarihinde en son değişiklik yapılarak (ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Site”yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "Konteynerpazar" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.5. İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 İçerik Politikası, EK-2 Gizlilik Politikası, EK-3 Mesafeli Satış Sözleşmesi, EK-4 Param Kasada Ticaret Yöntemi, EK-5 İlan Hizmetleri, EK-6 İlan Verme Kuralları, EK-7 Bu Dükkan Mağaza İlan Yönetimi, EK-8 Yasaklı Ürünler Listesi, EK-9 Ön Bilgilendirme Formu, EK-10 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-11 Üyelik Durdurma, EK-12 Sözleşme ve Kurallarla İlgili Ek Uygulamalar ) ile Site dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“ Meclis Mahallesi, Atatürk Caddesi, Turan sokak no:36 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim Anadolu Vinç İşletmeleri (Bundan sonra "Konteynerpazar"  veya "www.konteynerpazar.com" veya "konteynerpazar.com" veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır) ile www.konteynerpazar.com adresi üzerinden yayın yapan siteye üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. TANIMLAR

"Site": www.konteynerpazar.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi. (Bundan sonra "Konteynerpazar"  veya "www.konteynerpazar.com" veya "konteynerpazar.com" veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır)

"Kullanıcı": “Site”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan herhangi bir elektronik cihazla erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.konteynerpazar.com sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Site"nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "konteynerpazar.com" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “Kurumsal Üye”:www.konteynerpazar.com sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiğini ve faal vergi levhası olduğunu beyan etmiş, olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler ve diğer işletme türleri.

"Konteynerpazar Üyelik Hesabı": Üye`nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "Konteynerpazar' a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel "Site" içerisindeki internet sayfası ve sayfaları.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Param Kasada Ticaret Yöntemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Param Kasada Ticaret Yöntemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen " Param Kasada Ticaret Yöntemi " hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

" Param Kasada Ticaret Yöntemi " (Kısaca “Param Kasada”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "Konteynerpazar" tarafından sağlanan hizmet.

"Konteynerpazar'ın  Güvenli Kasası": " Param Kasada Ticaret Yöntemi "ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "Konteynerpazar.com" tarafından yönetilen banka/aracı firma nezdindeki havuz hesabı.

Konteynerpazar hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Konteynerpazar" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2`de tanımlanmaktadır. " Konteynerpazar ", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. " Konteynerpazar" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "Konteynerpazar " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Site”den "Üye"ye duyurulur.

" Konteynerpazar arayüzü": Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar" tarafından görüntülenebilmesi ve " Konteynerpazar.com"dan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " Konteynerpazar"a ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Konteynerpazar Veritabanı” : “Site” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " Konteynerpazar"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"Üye Sözleşmesi" : “Site" dahilinde "Konteynerpazar " tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; " Konteynerpazar " ile "Üye" arasında üyelik kayıt sürecinde "Üye"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. " Konteynerpazar ", "Üye Sözleşemesi"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "Üye"nin onayına sunabilir. Bu durumda "Üye" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3. Konteynerpazar Mağaza HİZMETLERİ

3.1. "Konteynerpazar", "Üye"ler tarafından "Konteynerpazar Veritabanı"na yüklenen içeriklerin "Kullanıcılar" tarafından “Site” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "Konteynerpazar Veritabanı" üzerinden sorgulanabilmesini ve “Site” üzerinden "Konteynerpazar"a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "Konteynerpazar", "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Site” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "Üye"lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "Kullanıcılar" ve/veya "Üye"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “Site” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “Site” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3.  "Konteynerpazar", "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Site” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "Üye"lerine “Site” içerisinde "Kullanıcılar"ın "Üye"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "Konteynerpazar", "Üye"lerin “Site” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "Üye"ler tarafından “Site” üzerinden " Konteynerpazar"a yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “Site” üzerinden "Üye"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "Konteynerpazar ", "Üye"lerine “Site” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlerin beğenilerini yönelik “Site” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "Üye" ve "Kullanıcı"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6.  "Konteynerpazar" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "Konteynerpazar" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "Bu Dükkan Mağaza"ın yetkisi dahilindedir. "Konteynerpazar" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. Konteynerpazar SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcılar" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcılar"ın ve "Üye"lerin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “Site”, "Üye"ler tarafından " Konteynerpazar Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin "KullanıcıI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Konteynerpazar" "Kullanıcılar" tarafından görüntülenen "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İçerik"ler hakkında hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu konudaki tüm sorumluluk "İçerik"i "Konteynerpazar Veritabanı"na yükleyen "Üye"ye aittir.

4.3. "Kullanıcı" “Site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Konteynerpazar" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Site" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "Üye"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İçerik"lerden dolayı "Konteynerpazar"ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Konteynerpazar" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "Konteynerpazar" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "Konteynerpazar"ya “Site” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Konteynerpazar", "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından "Konteynerpazar"ya iletilen veya “Site” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, “Site” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Konteynerpazar"ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Konteynerpazar", “Site” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Site” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Konteynerpazar" bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir.

4.8. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "Konteynerpazar"ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Konteynerpazar" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Konteynerpazar" tarafından yapabilir. "Konteynerpazar" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "Kullanıcı" veya "Üye"ye aittir.

4.9. "Kullanıcılar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "Üye" veya "Konteynerpazar"ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "Konteynerpazar", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı`ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "Konteynerpazar", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Site” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. "Konteynerpazar", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12. "Konteynerpazar", “Site”` üzerinden "Kullanıcı" veya "Üye"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Üyelik Sözleşme"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Konteynerpazar" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ""Konteynerpazar Veritabanı"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "Konteynerpazar Veritabanı"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)`deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "Konteynerpazar" tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Konteynerpazar"nın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Konteynerpazar"nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “Site” üzerinden yayınlanan ilanların, "Konteynerpazar" Arayüzü"nün  "Konteynerpazar"nın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İçerik"in  "Konteynerpazar"nın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "Konteynerpazar" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "Konteynerpazar"nın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. "Konteynerpazar Veritabanı"  ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Konteynerpazar"ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”nin (sınırlı olmamak kaydıyla " Konteynerpazar Veritabanı",  "Konteynerpazar Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar)  tüm elemanları (Hepsi birden "Konteynerpazar" nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır)  "Konteynerpazar"a ait ve/veya "Konteynerpazar" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar,  "Konteynerpazar" hizmetlerini, Konteynerpazar" bilgilerini ve "Konteynerpazar"ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Konteynerpazar" ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Konteynerpazar" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Konteynerpazar"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Konteynerpazar"  tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Konteynerpazar"; "Konteynerpazar Hizmetleri",  "Konteynerpazar Bilgileri",  "Konteynerpazar" telif haklarına tabi çalışmaları, "Konteynerpazar" ticari markaları, "Konteynerpazar"  ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Konteynerpazar", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Site”`de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Konteynerpazar"" işbu "Site Kullanım Koşulları", "Gizlilik Politikası"  ve "Üyelik Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Konteynerpazar" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Konteynerpazar" nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Konteynerpazar" ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, halk olayları, terör eylemleri, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, doğrudan "Site" ye  veya "Site" ye hizmet veren sunuculara yapılan siber saldırılar ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları"   "Konteynerpazar"  tarafından “Site” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, işbu sözleşme hükümlerini “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.  "Konteynerpazar", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “Site” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

İş bu sözleşme 26.09.2020 tarihinde düzenlenmiştir

© Telif Hakký 2015-2016 KonteynerPazar.Com
Gizlilik Politikamýz | Ýçerik Politikasý
 
Alýþveriþ Sepetiniz
Sepetinizde henüz ürün bulunmuyor.
Toplam (Kdv Dahil)
00.00 TL.